פעילויות ספורט

 

ארגון הסגל מעודד התארגנויות של חברות וחברי סגל לפעילות ספורטיבית וחברתית משותפת.

חברות וחברי סגל המעוניינים לארגן פעילויות נוספות ומעוניינים בעזרתו של ארגון הסגל מוזמנים לפנות אל ראשי הוועד.