חברי סגל פעילים בפנסיה צוברת

חברי הסגל בפנסיה צוברת (פעילים, במסלול האקדמי הרגיל) זכאים לסל של הטבות לתרבות ולפנאי, על חשבון קרן הרווחה אשר הוקמה בשותפות בין האוניברסיטה לארגון הסגל כחלק מהמעבר לפנסיה צוברת. הפרטים על סל ההטבות ואופן המימוש נשלחים בתחילת כל שנה לזכאים. למידע נוסף ושאלות יש לפנות למשרד הארגון, שירי - ms.segel@mail.huji.ac.il.