חברי סגל פעילים במסלולים הרגיל והמקביל

במסגרת הסל חברי סגל פעילים במסלולים הרגיל והמקביל זכאים למינויים הבאים: (זקיפת מס תחול על מרכיב הסבסוד)

  • מינוי שנתי מסובסד למרכז הספורט קוסל/לרנר
  • מינוי שנתי משפחתי למוזיאון המדע בירושלים
  • מינוי שנתי משפחתי לגן הבוטני בירושלים

לקבלת מידע בכל הקשור לנושא סל תרבות ורווחה ניתן לפנות אל משרד הארגון - ms.segel@mail.huji.ac.il