פעילות והטבות של תרבות ורווחה

בתפריט מימין תוכלו למצוא מידע על מופעי תרבות ופעילות של קרן הרווחה. חלק מהפעילויות הינן לכלל חברי הסגל כולל הגימלאים, חלקן מיועדות לחברי סגל פעילים בלבד, וחלקן לחברי סגל פעילים בפנסיה צוברת במסלול הרגיל בלבד, הכל כתלות במקורות המימון של הפעילות.