ביטוחים קולקטיביים

חברי הסגל מוזמנים להצטרף לביטוחים קולקטיביים שונים. חלקם בסיבסוד האוניברסיטה מתוקף הסכמים שנחתמו בין ארגון הסגל לבין האוניברסיטה.

בתפריט מימין תוכלו למצא קישורים והסברים הנוגעים לביטוחים השונים.