ביטוחים קולקטיביים

חברי הסגל מוזמנים להצטרף לביטוחים קולקטיביים שונים. חלקם בסיבסוד האוניברסיטה מתוקף הסכמים שנחתמו בין ארגון הסגל לבין האוניברסיטה.

קובץ ביטוחים מצורף

בתפריט מימין תוכלו למצא קישורים והסברים הנוגעים לביטוחים השונים