עדכון מארגון הסגל - An update from the association - 23.8.21

24 אוגוסט, 2021

שלום לחברי וחברות הסגל,

אנו מבקשים לעדכן בעניין מאבק שצפוי לנו מול הממונה על השכר. כידוע, כל מי שנקלט לאוניברסיטה במסלול הרגיל משנת 2000 ואילך קיבל ״סל קליטה״, זאת בהתאם להסכמים בין ארגון הסגל לבין האוניברסיטה. ההטבה הזו קיבלה אישור מפורש מהממונה על השכר כמה שנים לאחר מכן. גם באוניברסיטאות אחרות יש סל קליטה, אם כי לא באותם סכומים, והמוסדות האחרים בניגוד אלינו לא קיבלו אישור מפורש על כך מהממונה.

כפי שאולי חלקכם ראיתם בדיווח בתקשורת ו/או ברשימת התפוצה של רשת אקדמיה, הממונה על השכר פנה לפני מספר ימים להנהלות של כל האוניברסיטאות והודיע על כוונתו לבטל את סל הקליטה, ולהתיר במקומו סל חלופי שיינתן באופן דיפרנציאלי (בסכומים לא אחידים) וזאת למקסימום של 40% מהסגל החדש. במסגרת זו הוא גם רוצה לבטל באופן חסר תקדים את האישור שכבר ניתן לאוניברסיטה שלנו לגבי סל הקליטה. אין כוונה לפגוע במי שכבר נקלט, אלא רק בחברי סגל חדשים שייקלטו החל מהשנה הבאה, אבל מדובר בכוונה לבטל הסכמים שלנו מול האוניברסיטה, שכאמור כבר אושרו כדין.

בשלב זה אנו רק רוצים לעדכן על כך שהנושא בטיפול של ארגון הסגל, וכמובן שאין לנו שום כוונה לוותר על סל הקליטה או להסכים לשינויים חד-צדדיים. יידרש כאן מאבק משפטי מול הממונה, ואולי בהמשך גם מאבק ארגוני. במידה רבה המאבק שלנו נפרד מזה של ארגוני הסגל האחרים בהקשר הספציפי הזה, כי מצבנו המשפטי שונה. אבל כמובן שנפעל במקביל בתיאום עם המועצה המתאמת וארגוני הסגל האחרים כחלק מהמאבק הארצי בסוגיה זו.

בשולי הדברים ראוי גם לציין, כי מכתבים של הממונה על השכר עם טענות על חריגות שכר מופצים כל פעם בעיתוי שקשה להניח כי הוא מקרי, לקראת מו״מ על הסכמי שכר. כך גם הפעם, הסכם השכר שלנו כבר הסתיים, ובעתיד הקרוב צפוי מו״מ (ברמה הארצית כמובן). אפשר להניח שהנושא הזה יעלה גם שם.

בברכה,

גיא ושאול

גיא דוידוב, יו״ר, guy.davidov@mail.huji.ac.il

שאול אורג, סיו״ר, shaul.oreg@mail.huji.ac.il

ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 

 

Dear colleagues,

 

This is a brief update from the Senior Faculty Association about a dispute with the Ministry of Finance, which might require legal and possibly industrial action from us in the upcoming months. The Ministry of Finance official in charge of public sector salaries has notified all the Universities about an intent to prohibit the payment of ״absorbtion  baskets” (Sal Klita) in their current format, instead allowing the Universities to give such baskets only to 40% of new Faculty, and in differential (uneuqal) amounts. At the Hebrew University, the absorbtion basket is part of our collective agreements since 2000, and received explicit formal approval from the Ministry of Finance, an approval which they now (in an unprecedented manner) seek to withdraw.

There is no intention to change anything with regard to the rights of existing Faculty members, only with regard to those who will join the University starting next year. However we stongly object to any infringement of existing collective agreements and to any changes which the Ministry of Finance is trying to impose unilateraly. We are examining all options, also in coordination with the Faculty associations from the other Universities, and shall keep you updated.

Best,

Guy and Shaul

 

Guy Davidov, Chair, guy.davidov@mail.huji.ac.il

Shaul Oreg, Deputy Chair, shaul.oreg@mail.huji.ac.il

Senior Faculty Association