עדכון מארגון הסגל - 22.4.21 (לחץ כאן להמשך קריאה)

25 אפריל, 2021

שלום לכולם/ן,
 
אנחנו מבקשים לעדכן בשם ארגון הסגל לגבי המגעים שהיו לנו עם ההנהלה בעניין הסרת מרבית מגבלות הקורונה.
 
לצד העובדה המשמחת שהתחלואה ירדה דרמטית, המדיניות הכללית של הממשלה משקפת עדיין זהירות על בסיס הבנה שבניגוד לנאמר במכתב ההנהלה מאמש, המגיפה טרם "הודברה". ניתן לראות זאת במדיניות הנהוגה לגבי התקהלויות מסוגים שונים, שרובן כפופות להנחיות של התו הירוק (ראו כאן). מסיבה לא ברורה, באופן ספציפי לגבי מערכת החינוך, כולל ההשכלה הגבוהה, לא חודשו התקנות בנושא, וכתוצאה מכך המגבלות החוקיות על הכניסה לקמפוס הוסרו. אולם עובדה זו אינה שוללת את האחריות שיש לאוניברסיטה, בין השאר כלפינו כמעסיקה, לדאוג לסביבת עבודה בטוחה. הסיכון למחוסנים הוא קטן אבל עדיין קיים, ומדובר כידוע בסיכון למחלה קשה.
 
המדיניות החדשה של ההנהלה לפיה הכניסה לקמפוס חופשית (מלבד הצהרת בריאות), הכניסה לכיתות מוגבלת לבעלי תו ירוק או בדיקה שלילית עדכנית, ואין אכיפה של הכלל האחרון, משמעה הגדלה של הסיכון הבריאותי. איננו מקבלים את ההנחה של ההנהלה לפיה כל הסטודנטים יקפידו על הכללים גם ללא אכיפה.
 
לאחר פרסום המדיניות החדשה מחינו בפני ההנהלה על כך שלא הודיעו לנו ולא נועצו בנו מבעוד מועד אודותיה, למרות שמדובר בעניין מובהק שנוגע לתנאי עבודה (שמירה על סביבת עבודה בטוחה מבחינה בריאותית). לגופו של עניין, הבענו את העמדה (שגובשה בשיתוף עם כלל חברי הוועד) לפיה המדיניות הראויה היא הקפדה על תו ירוק בכניסה לקמפוס. ההסדר שהונהג לאחר פסח איפשר למרבית הסטודנטים לחזור לקמפוס, בעוד שבלתי-מחוסנים יכלו להמשיך ללמוד בזום. לא ראינו הצדקה לשינוי המדיניות, תוך הגברה מיותרת של הסיכון לחברי הסגל, כמו גם לסטודנטים ולשאר חברי קהילת האוניברסיטה. לצד הנחיות המל"ג, להנהלת האוניברסיטה הסמכות, והחובה, להפעיל מדיניות ששומרת על בריאות הסגל והסטודנטים.
 
לצערנו, ההנהלה לא קיבלה את עמדתנו. עם זאת, נאמר לנו שחברי סגל שחוששים בריאותית יכולים לבקש לעבור ללמד בזום, ונאמר לנו שבקשות אלו יישקלו בחיוב. עוד נאמר לנו שכל הבקשות בנושא שהוגשו עד כה, אושרו. פתרון זה אינו אידאלי, אבל כל עוד ייושם, משיג את המטרה העיקרית של השמירה על בריאותם של חברי/ות הסגל. אם כל מי שחושש מסביבת העבודה שיצרה המדיניות החדשה יוכל לעבור ללמד בזום, אנחנו סבורים שתושג הגנה מספקת. הודענו להנהלה כי ככל שזה לא יהיה המצב בפועל, נאלץ לנקוט בצעדים ארגוניים. אנחנו מקווים שלא יהיה צורך בכך.
 
לאור האמור, אנחנו קוראים לכל מי שחושש מבחינה בריאותית ללמד בקמפוס, על רקע המדיניות החדשה, להעביר בהקדם בקשה לדיקן לעבור ללמד בזום, ולעדכן אותנו מיידית במקרה שהבקשה לא נענתה בחיוב, או שהופעלו עליכם לחצים כלשהם להמנע מהגשת הבקשה.
 
בברכה,
גיא ושאול
 
 
גיא דוידוב, יו״ר ארגון הסגל, guy.davidov@mail.huji.ac.il
שאול אורג, סיו״ר ארגון הסגל, shaul.oreg@mail.huji.ac.il