הטבות לסגל האקדמי הבכיר בקרן הפנסיה מגדל - 3.11.21

3 נובמבר, 2021

שלום לכולם/ן,

חברת ״מגדל״ מציעה תנאים מועדפים לסגל הבכיר מבחינת דמי הניהול בקרנות פנסיה וקרנות השתלמות, בהתאם למפורט בברושור המצורף. תנאים אלה ניתנים גם לבן/בת זוג וילדים, והושגו באמצעות המועצה המתאמת של ארגוני הסגל.

ארגון הסגל אינו ממליץ על חברת פנסיה כזו או אחרת. אפשר למצוא את הפרטים על ההטבות שמציעות ״מנורה״ (לפי הסכם עם המועצה המתאמת) ו״מגדל״ (בהתאם למפורט כאן) באתר שלנו. בנוסף יש פרטים על התנאים שמציעות חברות נוספות באתר משאבי אנוש.

אנו מזכירים שבעת בחירת קרן פנסיה או מעבר לקרן פנסיה אחרת, לצד דמי הניהול יש מקום להביא בחשבון גם את התשואות של הקרן, ואופטימלית גם את האיזון האקטוארי ואת מדד השארפ שמשווה בין התשואה לרמת הסיכון שנלקחה כדי להשיג אותה. כל הנתונים האלה נמצאים וניתנים להשוואה באתר פנסיה נט של רשות ההון, ביטוח וחסכון. אפשר גם לקבוע פגישת ייעוץ עם היועץ הפנסיוני מטעם ארגון הסגל, ללא עלות, אחת לחמש שנים.

 

 

בברכה,

ארגון הסגל