ייעוץ משפטי

חברי סגל שיש להם צורך בייעוץ משפטי בעניינים הקשורים לעבודתם באוניברסיטה, יכולים לפנות אל יו"ר ארגון הסגל ולבקש סיוע במימון היעוץ המשפטי.

את הפניה נא לשלוח למייל - guy.davidov@mail.huji.ac.il.