שירותים לחברי הארגון

בתפריט מימין תוכלו למצוא מידע על סוגי ייעוץ שונים הניתנים באמצעות הארגון.

ייעוץ משפטי

חברי סגל שיש להם צורך בייעוץ משפטי בעניינים הקשורים לעבודתם באוניברסיטה, יכולים לפנות אל יו"ר ארגון הסגל ולבקש סיוע במימון היעוץ המשפטי.

את הפניה נא לשלוח למייל - guy.davidov@mail.huji.ac.il.

 

ייעוץ פנסיוני

 

הארגון מעמיד לחבריו ייעוץ בנושאי פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחים שונים. 

אהוד נחתומי הוא יועץ פנסיוני מומחה העוסק בתחום הפנסיוני כ- 30 שנה. בין יתר תפקידיו, שימש כמנהל אגף הפנסיה באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, כמשנה למנכ"ל מגדל חברה לביטוח בע"מ וכמנכ"ל קרן הפנסיה "מקפת" הותיקה מטעם משרד האוצר.

עוסק במתן ייעוץ פנסיוני למעסיקים ולוועדי עובדים מהגדולים בארץ, כמו גם בייעוץ פנסיוני פרטני לעובדים: http://udi-n.co.il.

חברי סגל פעילים המבוטחים בפנסיה צוברת יכולים לקבל פגישת ייעוץ אחת לחמש שנים במימון הארגון.

 

לתאום פגישה:

בקמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם ובקמפוס רחובות

 

 

ייעוץ מס לקראת פרישה

חברי סגל לקראת פרישה (בשנתיים שלפני מועד הפרישה) זכאים לקבל ייעוץ בנושא מיסוי לקראת פרישה במימון הארגון. הייעוץ ניתן על-ידי רו״ח קובי יתח, מומחה לתחום זה:

https://www.cpa.co.il/about/about-us/management/kobi-ittah.html.

לתיאום פגישה אנא פנו למשרד הארגון, יהודית - טל 02-6584674, segel@mail.huji.ac.il

ייעוץ רו"ח

 

הארגון מעמיד לחבריו ייעוץ בנושאי מס באמצעות שלושה משרדי רואי-חשבון שניתן לבחור ביניהם. בין השאר ניתן לקבל ייעוץ מס כללי בנושאים הקשורים לעבודה באוניברסיטה, שבתונים והשתלמויות, והכנת דו"ח לפקיד השומה.

המחירים שסוכמו על-ידי הארגון מול המשרדים הם מחירים מיוחדים לחברי הארגון וכוללים גם סבסוד מסוים של הארגון. 

המשרדים הם:

רו״ח בועז בר-לב (מ. זילברהרץ ושות׳) - לפרטים נוספים

משרד רו״ח אורנה רוזנזון - לפרטים נוספים

משרד רו״ח שלום א. שקרג׳י - לפרטים נוספים

לתאום קבלת שירותי רו״ח אנא פנו למשרד הארגון, יהודית (02-6584674, segel@mail.huji.ac.il) וציינו עם איזה מהמשרדים אתם מבקשים לעבוד.