יצירת קשר

יו"ר הארגון
פרופ' אשר בן-אריה (עבודה סוציאלית)

מנכ"ל הארגון:
יהודית קורן 02-6584674

מנהלת קרן הרווחה:
שירי טורף-זינרייך 02-5881375